poniedziałek, 15 marca 2021

GLOBAL MONEY WEEK 
2021
Światowy Tydzień Pieniądza


w Szkole Podstawowej nr 246 
w Warszawie

22-26 marca 2021 roku

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Global Money Week 2021 jest:

Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze - 
Take care of yourself, take care of your money

W tym wyjątkowym roku podkreślimy konieczność budowania finansowej odporności przy jednoczesnym dbaniu o zdrowie w obecnej sytuacji na świecie.

 Wiedza i umiejętności w zakresie zagadnień finansowych to dziś kluczowe kompetencje, które pozwalają osiągnąć młodym ludziom samodzielność finansową w dorosłym życiu. Światowy Tydzień Pieniądza jest doskonałą okazją do podejmowania działań z obszaru edukacji finansowej.


Patronem akcji jest 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.