poniedziałek, 15 marca 2021

GLOBAL MONEY WEEK 2022
Światowy Tydzień Pieniądza
w Szkole Podstawowej nr 246 
w Warszawie


21-25 marca 2022 roku

Global Money Week (GMW) - Światowy Tydzień Pieniądza jest coroczną międzynarodową kampanią informacyjną na rzecz
dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, postawy i nawyki niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji 
Global Money Week 2022 jest:

Zadbaj o swoją przyszłość,
mądrze zarządzaj pieniędzmi

W tym roku podkreślimy konieczność budowania finansowej przyszłości przy jednoczesnym mądrym myśleniu o swoich finansach.

 Wiedza i umiejętności w zakresie zagadnień finansowych to dziś kluczowe kompetencje, które pozwalają osiągnąć młodym ludziom samodzielność finansową w dorosłym życiu. Światowy Tydzień Pieniądza jest doskonałą okazją do podjęcia różnorodnych działań z obszaru edukacji finansowej.


Organizatorem kampanii GMW jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD/INFE.

Koordynatorem kampanii jest 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.